Xiphophorus maculatus "Tuxedo', пецилия, форма "Тукседо"